Nett-tv: Innovasjon i velferdssektoren – hva betyr det?

Velkommen til seminar mandag 26. oktober. Seminaret streames direkte fra kl. 11.30. Arrangør er BFDs forskningsgruppe.

Seminarets formål er å tilrettelegge for erfaringsdeling og gode diskusjoner om kunnskapsbasert innovasjon i velferdssektoren. Seminaret vil ha særskilt vekt på innretting av gode og effektive offentlige tiltak og tjenester.

Tid: Mandag 26. oktober, kl. 11.30–14.30. 

Nett-tv Innovasjon i velferdssektoren – hva betyr det?

Se sendingen her

Se sendingen her

Seminarprogram

11.30-11.40

Velkommen
Om arbeidet med å styrke BFD som forskningsdepartement

Dag Thomas Gisholt, departementsråd i Barne- og familiedepartementet

11.40-12.00

Regjeringens politikk for innovasjon i offentlig sektor.

Hva betyr det for BFD, og hvorfor er det viktig?

Om stortingsmelding 30 (2019-2020) En innovativ offentlig sektor og annet pågående arbeid.

Hanne-Cecilie Bjørka, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

12.00-12.30

Om forskningsdrevet innovasjon i velferdssektoren sett fra Forskningsrådet.

Hva består innovasjonen i, og hvor stor er innovasjonsviljen innenfor velferdsområdet?

Hvordan kan departementet stimulere til økt innovasjonskraft?

Vidar Sørhus, avdelingsdirektør for fornyelse i offentlig sektor, Forskningsrådet

12.30-12.45

Pause

 

12.45-13.25

 

 

Innovasjonsarbeid i KS

Partnerskap for radikal innovasjon
- med innsats mot ungt utenforskap og den demografiske utviklingen

Monica Fossnes Petersson, programdirektør, KS

13.25-13.45

Asker velferdslab - en modell for å koordinere tjenester til familier eller ungdommer i en vanskelig livssituasjon

Ingrid Blichfeldt, seniorrådgiver, KS
(representerer Asker kommune)

13.45-14.15

Innovasjon i 21-prosesser

BarnUnge21 – refleksjoner og frampek

 

HODs arbeid med innovasjonspolitikken etter HO21-strategien 

Jesper Simonsen, områdedirektør for samfunnsutvikling og digitalisering, Forskningsrådet og nestleder av strategigruppen for BarnUnge21

Hjørdis Sandborg, fagdirektør, Helse- og omsorgsdepartementet

14.15-14.30

Erfaringsutveksling og avsluttende kommentarer