Nett-TV: Vi må planlegge for mangfold!

Nett-TV

Se seminar om å planlegge for mangfold, holdt i Oslo 6. desember 2013. Arrangert av Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og familiedepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kompetansesenter for Distriktsutvikling.

Seminaret ble arrangeret av Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Barne-, likestillings- og familiedepartementet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Kompetansesenter for Distriktsutvikling.

Målgruppen for seminaret er i hovedsak personer involvert i planprosesser i kommunen og fylkeskommunen, deres potensielle samarbeidspartnere og andre interesserte parter.

Her finner du presentasjonene fra seminaret (åpner i nytt vindu)

Tid: 6. desember kl. 12:00
Sted: R5, Akersgata 59, Oslo

Til toppen