Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

Telemarksforskning legger fram rapporten "Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler". Prosjektleder Bent Aslak Brandtzæg presenterer funnene i rapporten torsdag 12. mars klokken 10-11:30.

Nett-tv Små distriktskommuners deltakelse i innovasjonsvirkemidler

Se sendingen her

Se sendingen her

Rapporten starter med en kartlegging av små distriktskommuners deltakelse i statlige virkemidler for innovasjon og utvikling, og ser på mulige årsaker til lav deltakelse blant disse kommunene. Videre blir det også sett på forskjeller i lærings- og innovasjonseffekter mellom kommuner som samarbeider om prosjekter. 

Det blir tid til spørsmål, kommentarer og refleksjoner.