513 millioner kroner mer til Vest-Agder neste år

Tabellen viser fordelingen av de frie inntektene for kommunene i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2014 til 2015.

Kommune

Anslag på frie inntekter 2015
(1 000 kr)

Vekst fra anslag på regnskap
2014-2015

Nominelle kroner
(1 000 kr)

Prosent

 

1

2

3

 

 

 

 

1001 Kristiansand

4 035 539

193 530

5.0

1002 Mandal

760 967

40 461

5.6

1003 Farsund

469 235

20 573

4.6

1004 Flekkefjord

487 421

25 847

5.6

1014 Vennesla

689 121

37 614

5.8

1017 Songdalen

310 502

13 337

4.5

1018 Søgne

511 469

24 635

5.1

1021 Marnardal

143 113

7 161

5.3

1026 Åseral

67 620

895

1.3

1027 Audnedal

113 249

6 920

6.5

1029 Lindesnes

258 075

13 806

5.7

1032 Lyngdal

408 422

14 865

3.8

1034 Hægebostad

105 948

3 204

3.1

1037 Kvinesdal

325 238

16 736

5.4

1046 Sirdal

131 120

4 855

3.8

Fordeles gjennom året

5 000

 

 

Vest-Agder

8 822 039

422 540

5.0

       

Vest-Agder fylkeskommune

2 135 896

90 084

4.4

 

Første kolonne:
Viser anslag på hvor mye hver kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2015, målt i 1000 kroner.

Andre kolonne:
Viser anslag på vekst fra anslag på regnskap for 2014 til nasjonalbudsjettet 2015 målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringer i kommunenes oppgaver.

Tredje kolonne:
Viser den nominelle veksten målt i prosent.

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

Til toppen