Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Tyrkia og den syriske opposisjonen

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Bård Vegar Solhjell om han kan bekrefte at Nato-landet Tyrkia har bistått Isil (Den islamske staten Irak og Levanten) direkte eller indirekte - og om han vil ta dette opp med Tyrkia og i Nato.

Skriftlig spørsmål nr. 31 (2014-2015).
Datert 08.10.2014

Fra representanten Bård Vegar Solhjell (SV) til utenriksministeren:
Ulike forskere og journalister retter søkelys på hvordan Tyrkia siden den syriske borgerkrigen startet, har bidratt med logistisk og finansiell støtte til alle elementer av den syriske opposi­sjonen, samt tillatt grupper å krysse grensen og bruke tyrkisk territorium for å omorganisere seg etter angrep i Syria. Kan utenriksministeren avkrefte eller bekrefte at vår allierte Tyrkia har bistått IS direkte eller indirekte og vil utenriksministeren ta opp disse forholdene med Tyrkia, og vil han ta dem opp i Nato? 

Utenriksministerens svar:
Konflikten i Syria er svært alvorlig og kompleks. Den forårsaker enorme lidelser for den syriske befolkningen, bryter ned samfunnsstrukturer og gir rom for fremvekst av ekstre­mistiske bevegelser. Isil er ikke bare en trussel for Syria og Irak, men også for nabolandene, regionen og det internasjonale samfunnet. Dette har nylig vært drøftet under FNs general­forsamling, i Nato, i Europarådet og i en rekke bilaterale sammenhenger. 

På Natos toppmøte i Wales i september var situasjonen i Irak og Syria en sentral sak.  Alliansen var samstemt i fordømmelsen av Isil (Den islamske staten Irak og Levanten), og uttrykte sterk bekymring for situasjonen. I kommunikeet fra toppmøtet fordømte man på det sterkeste det man omtalte som Isils voldelige og feige handlinger. Dette er en felles holdning hos alle allierte land. 

Vi har kontakt med Tyrkia om denne konflikten både bilateralt og multilateralt. I dialog med Tyrkia og andre land i regionen har vi tatt opp hvordan fremveksten av fremmedkrigere må bekjempes, og drøftet hvordan Isils fremmarsj kan stanses. I en nylig samtale jeg hadde med Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu bekreftet han at Tyrkia vil bidra aktivt i bekjempelsen av Isil. Dette er viktige signaler som jeg tar på alvor. 

Vi må heller ikke glemme at konflikten har påført alle Syrias naboland tunge byrder i form av store flyktninge­strømmer. Tyrkia har ifølge FN tatt imot om lag en million flyktninger fra Syria, trolig er tallet høyere. 

Isils ualminnelig brutale fremferd har bidratt til at det internasjonale samfunnet har samlet seg til innsats mot grupperingen. Det viste blant annet Sikkerhetsrådets møte om Irak 19. september og vedtaket av sikkerhetsrådsresolusjon 2178 om fremmedkrigere. Resolusjonen er bindende for alle FNs medlemsland og oppfordrer blant annet medlemslandene til å kriminalisere fremmedkrigervirksomhet og organisering og finansiering av slik virksomhet, og å øke innsatsen for å forebygge voldelig ekstremisme.