Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om Joshua French

Utanriksminister Børge Brende sitt svar på eit spørsmål frå Astrid Aarhus Byrknes (KrF) om kva planar Utanriksdepartementet har for arbeidet med å få Joshua French til Noreg.

Skriftlig spørsmål nr. 872 (2015-2016).
Datert 08.04.2016

Frå representanten Astrid Aarhus Byrknes (KrF):
Kva kan utanriksministeren gjere, og kva planar har Utanriksdepartementet ytterligare, for å få Joshua Olav Danile Hodne French benåda eller overført til Noreg for soning?

Utanriksministerens svar:
Utanriksdepartementet har følgt denne saka tett sidan fengslinga av Tjostolv Moland og Joshua French i mai 2009. Departementet er godt kjent med utviklinga i saka med omsyn til helsa til Joshua French som følgje av kontakt med pårørande og besøk i fengselet og på sjukehuset der French har vore innlagd sidan 14. januar i år.

Innanfor dei rammene som Stortinget har satt for konsulær støtte, gjer Utanriksdepartementet det som er mogeleg for å støtte Joshua French under dei vanskelege tilhøva som er for soninga.

Utanriksdepartementet har jamleg kontakt med styresmaktene i Kinshasa for å finne ei løysing i saka. Det synest som om styresmaktene i DR Kongo ikkje ser overføring til Noreg for soning som aktuelt, men etter det vi kjenner til er spørsmålet om å få nåde til vurdering. Vi kan førebels ikkje seie noko om når ei endeleg avgjerd vert teken.

I denne saka arbeider vi i lag med britiske styresmakter, ettersom Joshua French er både norsk og britisk borgar. Arbeidet vårt for å få Joshua French overført til Noreg held fram.

Til toppen