Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om opphold i USA

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Roy Steffensen (Frp) om utenriksministeren vil ta initiativ overfor USA for å finne en ordning som sikrer at norske studenter og nordmenn med arbeidstillatelse i USA ikke utvises.

Skriftlig spørsmål nr. 1749 (2019-2020).
Datert 28.05.2020

Fra representanten Roy Steffensen (Frp) til utenriksministeren:
Vil utenriksministeren ta initiativ overfor USA for å finne en ordning som sikrer at norske studenter og nordmenn med arbeidstillatelse i USA ikke utvises?

Utenriksministerens svar:
Amerikanske myndigheter har over lengre tid vurdert tiltak for å øke sysselsettingen for amerikanske borgere. En dramatisk vekst i arbeidsledigheten i kjølvannet av covid-19 aktualiserer ytterligere tiltak. Vi er kjent med at amerikanske myndigheter vurderer tiltak som vil begrense mulighetene for utenlandske borgere til å ta arbeid i USA, blant annet gjennom endringer i vilkårene for Optional Practical Training (OPT). OPT gir studenter rett til å kunne jobbe i USA i en periode etter endt utdanning på visse vilkår.

Vi har et tett og godt samarbeid med USA om konsulære spørsmål og følger med på de amerikanske tiltakene. Samtidig er det viktig å huske at det er opp til hvert enkelt land å treffe beslutninger om regelverk for innreise og opphold. Dette gjelder for USA, som det også gjør for Norge. 

H-1B-visum utstedes til spesialister i enkelte bransjer. I 2018 var det 84 norske borgere som fikk utstedt denne kategorien visum.  

Disse ordningene er blitt innført for å ivareta bestemte amerikanske interesser, i første rekke tilgang til spesialisert utenlandsk arbeidskraft på viktige områder. En konsekvens av ordningen er at utenlandske spesialister, inkludert norske, har fått mulighet til å jobbe i USA. Når amerikanske myndigheter revurderer ordningene, må det antas at ulike nasjonale hensyn veies mot hverandre, inkludert det opprinnelige formålet med ordningene.

Hvis forutsetningene for OPT og betingelsene for H-1B-visum endres, kan det ikke utelukkes at norske borgere som omfattes av ordningen må avslutte sitt opphold tidligere enn planlagt. Det er usikkert hvor mange dette i så fall vil gjelde. Utenriksdepartementet og ambassaden i Washington vil følge med på den videre utviklingen i saken, og fortsette dialogen med amerikanske myndigheter om dette.

 

Til toppen