Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Finland vil fremme klima og bærekraft i EU

Med klima som en av sine hovedsaker tar Finland fatt på rollen som formannskap i Rådet for den europeiske union. 1. juli tar finnene over stafettpinnen fra Romania.

Finlands statsminister, Antti Rinne, har presentert de finske prioriteringene for EU-formannskapet. Foto: Lauri Heikkinen/valtioneuvoston kanslia

Finland har nå annonsert sine prioriteringer for formannskapet i Rådet for den europeiske union. Om få dager overtar Finland oppgaven med å styre medlemslandenes arbeid i Rådet i det kommende halvåret.

Programmet, hvor de nasjonale prioriteringene for formannskapet er presentert, har Finland valgt å kalle Bærekraftig Europa – bærekraftig fremtid. Det fokuserer på felles verdier, rettstaten samt å gjøre EU mer konkurransedyktig og sosialt inkluderende. Finland ønsker også å styrke EUs posisjon som global leder i klimakampen.

Temaer som klima, relasjonen til Russland, effektivisering og konkurransekraft har alle vært viktige for finnene i samarbeidet med EU. Det er ingen overraskelse at disse også vil være viktige under tiden som formannskapsland.

  ̶ Det finske formannskapet kommer til å fokusere på å finne felles løsninger og vil være opptatt av at EU som institusjon skal fungere godt, sier Norges ambassadør til Finland, Åge Grutle.

Ambassadør Åge Grutle er norsk ambassadør i Helsingfors.

Åge Grutle er Norges ambassadør i Helsinki og har fulgt både valget i Finland i vår og de finske prioriteringene for EU-formannskapet. 

Grutle har vært ambassadør i Helsingfors siden 2015. I løpet av den tiden har han lært å kjenne finnene som lojale i sitt forhold til EU, og som et land som tar et bevisst ansvar for helheten i det europeiske samarbeidet.

  ̶ Mens noen land velger å bruke formannskapet til å profilere seg selv og sine egne saker, kommer nok Finland til å bevege seg ganske langt i den andre retningen, sier ambassadør Grutle.

Kontinuitet på tross av regjeringsskifte

Finland ble medlem av den europeiske union i 1995, samme år som Sverige og Østerrike. De hadde formannskapet sist i 2006.

Etter riksdagsvalget i april i år ble det regjeringsskifte i Finland og landet fikk en ny koalisjonsregjering. Statsminister Antti Rinne leder en regjering sammensatt av Sosialdemokratene, Senterpartiet, De grønne, Vänsterpartiet og Svenska folkpartiet.

Sannfinnene, det partiet som er mest skeptisk til Finlands medlemskap i EU, sitter ikke lenger i regjering.

På tross av regjeringsskiftet, mener ambassadør Åge Grutle at det ikke kommer til å bli noen store endringer i Finlands prioriteringer. Tvert imot mener han at kontinuitet kommer til å være et av stikkordene.

  ̶ Finnene er opptatt de sakene som ennå ikke er gjennomført. Ett eksempel på dette er migrasjonskrisen i Europa, sier han.

  ̶ Finland kommer til å legge vekt på å bringe saker til en konklusjon, og legge til rette for samarbeid og fellesskap mellom alle de 28 medlemslandene.

Ambassadøren forteller om et nøkternt finsk formannskap. Budsjettet er enda mindre enn for tolv år siden, da Finland sist hadde formannskapet, og alle uformelle møter kommer til å avholdes i Helsingfors.

Norges samarbeid med Finland

Ambassadør Grutle mener at det finske formannskapet vil føre til enda tettere kontakt med Finland om europapolitikk. Astrid Versto, tidligere norsk ambassadør til Kroatia, vil være på plass som spesialutsending for å følge det finske formannskapet. 

Norge og Finland har lang erfaring med å sammen fremme nordisk samarbeid, inkludert å fremme nordiske erfaringer og løsninger overfor EU.

  ̶ Vi har deler en grense på 736 km i nord. Vi kan bli enda mer bevisst på det bilaterale samarbeidet med vår nabo, ikke bare i nord, men også ellers i landet.

  ̶ Det er mye ubenyttet potensiale i vårt forhold til Finland, sier ambassadøren.

Ny finsk EU-kommisær

Det er ikke bare i Finland det har vært valg. Etter Europaparlamentsvalget i mai vil det nå bli satt sammen en ny Europakommisjon som vil begynne sin mandatperiode i oktober. Kommisjonen består av 28 kommisærer, en fra hvert medlemsland.

Det er tidligere finansminister Jutta Urpilainen som den finske regjeringen kommer til å foreslå til rollen som kommisær fra Finland.

  ̶ Jutta Urpilainen er en erfaren politiker med et stort nordisk nettverk og jeg har all tro på at hun kommer til å bli en nyttig medspiller for Norge de neste fem årene, sier ambassadør Grutle.

Om Urpilainen blir valgt til kommisær, vil hun overta plassen etter visepresident Jyrki Katainen, som har arbeidet med jobbskaping, investeringer og konkurransekraft. Det gjenstår å se hvilket fagområde den neste finske kommisæren vil bli ansvarlig for.

Før noen slik avgjørelsen tas, må Europaparlamentet velge en ny president for Europakommisjonen. Det vil tidligst skje når Parlamentet trer sammen i begynnelsen av juli.

Her kan du lese mer om valgprosessen.

Sterkt nordisk samarbeid

Dette er ambassadør Grutles siste sommer som norsk ambassadør til Finland. Til høsten er det Dag Stangnes som overtar stillingen i Helsingfors.

  ̶ Det jeg kommer til å huske fra tiden i Finland, er velvilje og åpne dører. Jeg har bare opplevd interesse på alle områder, noe som har gjort det til en glede å jobbe i et nordisk naboland som Finland, forteller den avtroppende ambassadøren.

I forbindelse med det finske formannskapet planlegger Norge og Finland å blant annet sammen arrangere tre seminarer i Brussel om multilateralt samarbeid og EUs bidrag for å løse globale kriser. 3. juli vil det første arrangementet gå av stabelen i Norges Hus.

Les mer om Finlands nasjonale prioriteringer her.

Til toppen