Det nye fylkesmannsembetet i Telemark og Vestfold skal lokaliseres i Tønsberg fra 2019

– Når vi plasserer det nye embetet i Tønsberg har vi blant annet lagt vekt på nærhet til viktige samarbeidspartnere, ikke minst til det nasjonale samfunnssikkerhets- og beredskapsmiljøet i Vestfold, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Kongen i statsråd vedtok 10. mars sammenslåing av fylkesmannsembetene i Telemark og Vestfold til ett embete lokalisert ett sted fra 1. januar 2019. Vi har nå vedtatt at det nye embetet skal lokaliseres i Tønsberg. Korte reiseveier og gode kommunikasjonsforhold gjør det mulig med samlet lokalisering for et felles embete for Telemark og Vestfold. Dette gjør det også mulig å samarbeide med kommunene på en god måte fra Tønsberg.

– For å bidra til god regional balanse i offentlige arbeidsplasser i regionen, skal en av embetets avdelinger lokaliseres til Skien. De to embetene vil med sin kjennskap til lokale behov og forutsetninger være best egnet til å vurdere hvilken avdeling dette skal være. Jeg legger også til grunn for denne avgjørelsen at fylkesadministrasjonen til det sammenslåtte Vestfold og Telemark fylkeskommune får hovedsete i Telemark, sier Sanner.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sin pressetelefon: 22 24 25 00.

Til toppen