Digitaliserings- og forvaltningsministeren deltar på Kartellkonferansen

Sted: Gol