Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung

Digitaliserings- og forvaltningsministeren deltar på Kartellkonferansen

Sted: Gol