Digitaliserings- og forvaltningsministeren legger frem forslag til ny lov om datadeling

Sted: Marmorhallen

Legger frem forslag til ny lov om datadeling - regjeringen.no