Diskuterte medienes rolle i Ukraina

Kampen mot falske nyheter og ukrainske medievilkår ble drøftet på seminaret på Norges Hus 23. november, dagen før EUs toppmøte i Det østlige partnerskap.

''
Foto: Simon Johannsson/EU-delegasjonen

Over 70 personer fra Europakommisjonen, utenrikstjenesten, sivilsamfunn og media deltok på seminaret, som var et samarbeid mellom norsk UD, Estlands senter for østlig partnerskap og Ukraine Crisis Media Center. Arrangementet var finansiert gjennom EØS-midlene.

''
Foto: Simon Johannsson/EU-delegasjonen

Informasjonskrig

Seminaret tok for seg utfordringer knyttet til mediene i Ukraina, samt status for de pågående reformene i Ukraina etter at assosieringsavtalen med EU ble signert i juni 2014 og frihandelsavtalen formelt trådte i kraft 1. september i år. Deltagerne diskuterte også den økende informasjonskrigen fra Russland og hvordan man kan bekjempe falske nyheter og desinformasjon. Det ble vist eksempler på hvordan russiske medier fremstiller Vesten i sine statskontrollerte tv-kanaler.

''
Jakub Kalensky fra Europakommisjonens East StratCom Task Force var blant paneldeltagerne. Foto: Simon Johannsson/EU-delegasjonen

En rekke uavhengige representanter fra ukrainsk media og sivilsamfunn deltok i de tre panelene, blant annet:

  • Hybrid Warfare Analytical group
  • Ukraine Crisis Media Center
  • National Television and Radio Broadcasting Council of Ukraine
  • Institute of Mass Information
  • National Public Broadcasting Company of Ukraine
  • Ukrainian Center for European Policy
  • European and Euro-Atlantic Integration
  • Yevropeiske Pravda (avis)

EU var representert ved seksjonen for strategisk kommunikasjon i EUs utenrikstjeneste (East StratCom Task Force). Seniorforsker Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt ledet møtet.

'
Seniorforsker Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt var ordstyrer på seminaret på Norges Hus i Brussel. Foto: Simon Johannsson/EU-delegasjonen

Toppmøte i Det østlig partnerskap

Seminaret fant sted dagen før toppmøtet i Det østlige partnerskap, som avholdes i Brussel 24. november. Partnerskapet bringer sammen EU og seks land i øst; Ukraina, Hviterussland, Moldova, Georgia, Armenia og Aserbajdsjan. Norge deltar ikke formelt i partnerskapet, men samarbeider med de seks partnerlandene og deler EUs prioriteringer.

 

Til toppen