Diskuterte tobakk og alkohol med europeiske kollegaer

Tobakksdirektivet, pasientrettighetsdirektivet og spørsmål om alkoholreklame sto på agendaen da Stortingets helse- og omsorgskomité besøkte i Brussel 26. og 27. januar. Høydepunktet for politikerne var møtet med kollegaer i Europaparlamentet.

- Vi påvirkes av beslutningen som tas her i Brussel, og flere saker som står på EUs agenda om dagen er også aktuelle for vår komité. Det gjelder blant annet tobakk, pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester og alkoholreklame, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomité Bent Høie fra Høyre om hvorfor komiteen ønsket å ta turen til Brussel.  I tillegg mener komiteen at det er viktig å få et bedre innblikk i hvordan beslutningene i EU fattes, siden mye av rammeverket for norsk regelverk legges her.

- Vi har fått mye utbytte både på saker og prosess som er nyttig å ha med oss videre i vårt arbeid med disse temaene, sier Høie.

Møtte europaparlamentarikere
Komiteen startet besøket med møter med nestleder i helse-, miljø- og forbrukerkomiteen (ENVI) i Europaparlamentet, Carl Schlyter. Den svenske parlamentarikeren fra den grønne partigruppen fortalte de norske politikerne at komiteen hans er den som behandler mest lovgivning i Europaparlamentet.  Politikerne diskuterte både pasientrettigheter, alkoholpolitikk og regelverket for matmerking.  De norske stortingspolitikerne møtte også den danske sosialdemokraten Christel Schaldemose fra samme komité. 

- Møtet med våre kollegaer i Europaparlamentet var høydepunktet under besøket. Der opplevde vi muligheten til å komme med forslag og innspill og til å jobbe sammen med kollegaer i Europaparlamentet for å påvirke utviklingen av EUs politikk. Det er interessant, sier Høie.

Han får støtte fra komitékollega Are Helseth fra Arbeiderpartiet. Helseth trekker frem at komiteen har fått større innsikt i prosessene, noe som er viktig for å vite når det er riktig tidspunkt i å komme inn med påvirkningsarbeid.

- Det som skjer i EU har betydning også for norsk helsepolitikk, og det har vært interessant for oss å lære mer om prosessene rundt pasientrettighetsdirektivet og andre saker, sier Helseth.

Miniseminar med Kommisjonen
Stortingskomiteens Brussel-besøk inneholdt også møter med EU-ambassadør Atle Leikvoll og andre fra EU-delegasjonen, orienteringer om utviklingen i EUs helsepolitikk og møter med Actis i Europa og Brewers of Europe.

Politikerne hadde også et miniseminar med deltakere fra Europakommisjonen der også tobakk, alkohol og pasientrettigheter i tillegg til legemidler, aktiv aldring, legemiddelinformasjon og revisjonen av yrkeskvalifikasjonsdirektivet ble diskutert.

Til toppen