Finansministrene diskuterte skatt

Gårsdagens rådsmøte for finansministrene i EU hadde to skattesaker på dagsorden. Men det ble ikke vedtak i noen av sakene, rapporterer finansråd ved EU-delegasjonen, Camilla Ongre.

 

Skattesaker på ECOFIN-møtet 10. februar
 
På ECOFIN-møtet 10. februar var det to skattesaker på dagsorden uten at det ble truffet noe endelig vedtak i noen av sakene: 

Anti-sviksavtale med Liechtenstein
 
Som kjent har Kommisjonen forhandlet med Liechtenstein om en anti-sviksavtale for å bekjempe skattesvik og enhver annen ulovlig aktivitet til skade for partenes finansielle interesser. Kommisjonen la 11. desember frem forslag til Rådet om avtale. Rådet er imidlertid ikke fornøyde med det avtaleforslaget Kommisjonen har lagt fram og ber Kommisjonen fortsette forhandlingsarbeidet og rapportere tilbake til Rådet innen mai 2009 om fremdriften. Rådet fattet følgende konklusjon:
 
"1. The Council takes note of the fact that the Commission has submitted, on 11 December 2008, a Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the Community, of the Cooperation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Principality of Liechtenstein, of the other part, to combat fraud and any other illegal activity to the detriment of their financial interests (doc. 17247/08).
2. Following the discussion held at the meeting of the Council on 4 November 2008, the Council strongly invites the Commission to continue the negotiations with Liechtenstein, in conformity with the mandate from 2006, in order to obtain such changes in the text of the draft agreement to ensure effective administrative assistance and access to information with regard to all forms of investment, in particular foundations and trusts.

3. As regards the provision of information in tax matters to the Member States, the Council expects Liechtenstein to encompass in the agreement with the European Community and its Member States at least a similar scope of obligations as Liechtenstein recently agreed with third countries.

4. The Council calls on the Commission to report back on the progress at one of its forthcoming meetings, at the latest in May 2009."

 

Reduserte mva-satser

Den andre skattesaken som ble behandlet på dagens møte var reduserte mva-satser på visse arbeidsintensive tjenester (forslaget er omtalt i tidligere rapporter). Det var ikke mulig for Rådet å komme til enighet denne gangen heller. Formannskapet vil arbeide videre med saken, men uttrykker usikkerhet om mulighetene for å oppnå enighet mellom medlemsstatene i nær fremtid. 

Til toppen