Ny norsk visegeneralsekretær i Efta

Den norske diplomaten Dag Wernø Holter er utpekt som ny visegeneralsekretær i Efta. - Vi er trygge på at vi har funnet den rette kandidaten til å fylle denne viktige stillingen i EØS-samarbeidet, sier EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.

Den norske diplomaten Dag Wernø Holter er utpekt som ny visegeneralsekretær i Efta. - Vi er trygge på at vi har funnet den rette kandidaten til å fylle denne viktige stillingen i EØS-samarbeidet, sier EØS- og EU-minister Vidar Helgesen.   

Dag Wernø Holter - ny visegeneral-sekretær i Efta. (Foto: UD)

Dag Wernø Holter ble utpekt til stillingen av Eftas faste råd på et møte i Genève 6. november 2014. Han tiltrer stillingen 15. januar 2015. Det europeiske frihandelsforbundet (Efta) ble stiftet i 1960 for å legge til rette for økt handel mellom medlemslandene. I dag består Efta av Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. 

Wernø Holter har omfattende erfaring fra arbeid med europeiske spørsmål, både fra Utenriksdepartementet og fra tjenestegjøring  ved utenriksstasjoner i Brussel, Paris og sist som ambassadør i Reykjavik. 

Visegeneralsekretæren leder Efta-sekretariatet i Brussel og spiller en viktig rolle i tilrettelegging og oppfølging av det løpende EØS-samarbeidet internt mellom Efta-landene Norge, Island og Liechtenstein, og med EU-siden.

Til toppen