Ny eksportrekord for 2017

Regjeringas ambisjoner for sjømatnæringa

Statssekretær Roy Angelviks innlegg hos Sjømatrådet 8. januar 2018

                                                                                            Sjekk mot framføring

Kjære alle sammen,

Så ble det en ny eksportrekord også i år! Mange inkludert meg selv - drømte om hele 100 milliarder! Vi bikka ikke det magiske tallet. 

Likevel – i fjor eksporterte Norge sjømat for godt og vel 94,5 milliarder kroner. Det viser at sjømatnæringa er en av Norges viktigste eksportnæringer. Dermed beholder Norge posisjonen som verdens nest største sjømateksportør. Ganske imponerende for vårt lille land. 

Regjeringa har store ambisjoner for denne næringa. Sjømatnæringa skal vokse og den skal skape flere arbeidsplasser. Det trenger vi. 

Norge er et land i omstilling. Det merkes på flere områder. Også i sjømatnæringa. Arbeidsplasser forsvinner og nye oppstår. Også verden endrer seg, og vi blir flere. Muligheter for å øke produksjonen av mer mat på land er begrenset. Det er ikke tvil om at mulighetene, de ligger i havet. Vi vil aldri kunne mette hele verdens befolkning. Men, vi kan bidra et stykke på vei. 

Ta norsk havbrukssektor. Bare tenk på den formidable utviklinga vi har vært vitne til i de siste 50 åra! Norge er uten tvil en pioner innen havbruk. Nye teknologiske løsninger kan bli et nytt kapittel i eventyret om norsk sjømatnæring. Som offshore havbruk og lukkede merder i sjø. 

Det går godt også for fiskeri-Norge. I 2017 ble det satt flere nye rekorder. Men, vi har også store utfordringer på ulike områder. Utfordringer vi må ta på alvor. La meg trekke frem tre områder:

  1. Lus, rømming og sykdommer i merdene rammer dyrevelferd og gir økonomisk svinn.
  2. Mindre bearbeiding her hjemme gir også færre arbeidsplasser.
  3. Tidvise problemer med tilgangen til viktige markeder, er selvsagt vanskelig for ei næring basert på eksport. 

Skal sjømatnæringa utvikle seg videre, trenger vi stabile rammebetingelser. Vi trenger nye ideer og mer forskning. I tillegg må vi ha et fremtidsrettet kvotesystem. Jevn tilgang på råstoff gir grunnlag for lønnsom foredling her hjemme. Vi må i det hele tatt tilstrebe å levere kvalitet og bruke de ressursene vi rår over, enda bedre. Enten det gjelder å utnytte hele fisken å eller ta i bruk flere nye arter. 

De to siste årene har jeg besøkt mange plasser i vårt langstrakte land. Naturlig nok har det også blitt mange reiser til de landene vi eksporterer sjømat til. Det som har slått meg er hvor enormt mye kunnskap vi har om sjømat. Det er jo ikke så merkelig. Men det er alltid noe vi kan bli flinkere til.  Både her hjemme og der ute. Det er å fortelle om alt det positive som skjer i norsk sjømatnæring. Da tror jeg bestemt at det norske folk ville vært mye stoltere av norsk sjømat. Det ville betydd flere sjømatambassadører! 

Kjære forsamling, 

Fremtida blir ikke vedtatt verken av Storting eller regjering. Den skapes av innovative bedrifter og fremoverlente enkeltmennesker. Vår jobb er å legge til rette for å skape vekst og større verdiskaping.

Regjeringa ønsker å legge til rette for at det blir flere arbeidsplasser i sjømatnæringa. Derfor satser vi aller mest på kunnskap, forskning, veier, havner og flyplasser. Slik at næringa kan fortsette å skape denne veksten. 

Fremtida ligger rett utenfor Norges langstrakte kyst. Det er i havet vi skal finne grunnlaget til å utvikle norsk velferd. Det er her vi skal skape flere lønnsomme arbeidsplasser. Og det er her verdiene skal skapes.

Gjør vi en felles innsats og tar de riktige grepene nå, kan vi og generasjoner etter oss fortsette å leve av havet – også i fremtida. 

Gratulerer med eksportrekorden, og riktig godt nytt år!

Til toppen