Ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad la i dag fram regjeringens forslag om en ekstraordinær tiltakspakke for skogbruket på 50 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Formålet med tiltakspakken er å bidra til hogstaktivitet i skogbruket i en periode med redusert etterspørsel etter sagtømmer forårsaket av Covid 19-utbruddet.

Verdikjedene i skogbruket er rammet av koronakrisen. Redusert aktivitet i byggsektoren har medført lavere etterspørsel etter trelast fra sagbrukene. Når sagbrukene etterspør mindre sagtømmer, rammes mye av den normale hogsten i skogbruket som utføres av skogsentreprenører. Dette får også negative konsekvenser for treforedlingsindustrien som bruker den delen av tømmeret som ikke går til sagbrukene, også kalt massevirke.

– Jeg har lyttet til skog- og trenæringen og er glad for å kunne legge fram denne tiltakspakken som bidrag til å holde oppe hogstaktiviteten i skogbruket i denne krevende tiden. Jeg er imponert over de dyktige skogsentreprenørene jeg har møtt og den utrolig viktige jobben de gjør. Tiltakene vil også bidra til å holde hjulene i gang i den delen av skogindustrien som bruker mest massevirke. Midlene skal bli satt i arbeid så snart Stortinget har fattet sitt budsjettvedtak for revidert nasjonalbudsjett, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Tiltakspakken vil bli innrettet for å holde skogsentreprenører sysselsatt gjennom å vri hogst over på tynning, der det tas ut mest massevirke. Også andre aktivitetsfremmende tiltak med hjemmel i forskrift for nærings- og miljøtiltak i skogbruk vil bli vurdert. Landbruks- og matdepartementet har gitt Landbruksdirektoratet i oppgave å utforme den praktiske forvaltningen av midlene.

Lanseringen av tiltakspakken fant sted i Nes kommune like nord for Oslo. Viken Skog SA var arrangør.

Regjeringen Solberg legger fram revidert nasjonalbudsjett 2020 for Stortinget 12. mai. Normal behandling av revidert nasjonalbudsjett i Stortinget skjer i slutten av juni.

Tiltakspakken ble lagt frem i Nes kommune like nord for Oslo i dag.
Tiltakspakken ble lagt frem i Nes kommune like nord for Oslo i dag. Foto: Landbruks- og matdepartementet