Historisk arkiv

Ekstratilskudd Det flerspråkelige biblioteket

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kultur- og kirkedepartementet

Pressemelding

Nr.: 04/05
Dato: 13.01.2005

Ekstratilskudd til Det flerspråklige biblioteket

- Vi ønsker å styrke Det flerspråkelige biblioteket ved Deichmanske bibliotek med 600 000 kroner, sier kultur-og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

Midlene skal benyttes til økt satsing på bibliotek-og informasjonstjenester for innvandrere og flyktninger i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.

Det flerspråklige bibliotek er et kompetansesenter for bibliotektjenester til språklige minoriteter i Norge. Biblioteket kjøper inn bøker på ca. 40 språk fra hele verden. Bøkene blir utlånt til alle kommuner der det bor innvandrere og flyktninger. Det flerspråklige bibliotek får både statlige og kommunale tilskudd.