Historisk arkiv

Eldres IT-forum og Ungdommens IT-forum presentert i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Jagland

Utgiver: Planleggings- og samordningsdepartementet

Pressemelding

Nr: 45/97
09.06.97

Eldres IT-forum og Ungdommens IT-forum presentert i dag

Planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas presenterte i dag Eldres IT-forum og Ungdommens IT-forum. Begge gruppene skal fungere i ca. et år og er bedt om å avlevere sine sluttrapporter innen utgangen av juni 1998. - Jeg tror vi har funnet fram til en arbeidsmåte som kan gi nyttig underlag for utformingen av IT-samfunnet, fra grupper som vanligvis ikke blir tatt med på råd, sier Planleggings- og samordningsminister Bendik Rugaas.

Per Øyvind Heradstveit vil lede Eldres IT-forum, mens Ungdommens IT-forum vil ledes av Heidi A Austlid, 20 år, med bakgrunn fra Norsk elevorganisasjon. Gjennom disse forumene inviteres eldre og ungdom til å bidra til debatten om informasjonssamfunnet, samt å gi råd til Planleggings- og samordningsministeren

I gruppenes mandat heter det:

Eldres IT-forum skal bidra til å trekke eldre med i debatten om informasjonssamfunnet, slik at eldres perspektiver kommer bedre til uttrykk. Forumet skal ta for seg både generelle spørsmål om IT i samfunnet, og spørsmål om hvordan eldre kan få glede og nytte av nettet. Gjennom dette forumet skal eldre gi råd og synspunkter på hvordan vi bør innrette oss når nye tjenester og kommunikasjonskanaler i samfunnet utformes.

Ungdommens IT-forum skal drøfte utviklinga mot et informasjonssamfunn ut fra ungdommens synsvinkel og peke på hvilke muligheter og utfordringer de ser for dagens samfunn, og for framtida. Forumet skal videre samle og framsette ideer og eksempler på hvordan IT kan berike samfunnet generelt og ungdoms hverdag spesielt. Forumet skal dessuten fremme forslag til konkrete tiltak for å realisere de mulighetene Forumet mener ligger i informasjonsteknologien.

Kontaktperson: Underdirektør Jostein Håøy, Planleggings- og samordningsdepartementet, tlf. 22 24 46 46

Lagt inn 9 juni 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen
Til toppen