Historisk arkiv

Ny politisk direktør i Utenriksdepartementet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Ekspedisjonssjef Vegard Ellefsen er med virkning fra 7. april 2008 tilsatt som politisk direktør i Utenriksdepartementet.

Stillingen som politisk direktør er tillagt sentrale oppgaver knyttet til utvikling og samordning av viktige utenrikspolitiske saker både bilateralt og multilateralt. Som ledd i dette arbeidet har politisk direktør også ansvar for dialog på høyt embetsnivå med nærtstående land om utenrikspolitiske spørsmål. Politisk direktør inngår i Utenriksdepartementets strategiske ledergruppe.

Vegard Ellefsen overtar stillingen etter Kai Eide, som nettopp har tiltrådt som FNs spesialrepresentant for Afghanistan. Vegard Ellefsen har siden 2004 ledet UDs avdeling for regionale spørsmål og utvikling. Før dette var han en periode UDs spesialrepresentant for fredsprosessen i Sudan. For øvrig har Ellefsen lang og bred erfaring fra utenrikstjenesten, og har tidligere bl.a. tjenestegjort ved FN-delegasjonen i New York, ved ambassaden i Ottawa, som leder av utenriksministerens sekretariat og ved Nato-delegasjonen i Brussel.

Til toppen