Stortinget har behandlet endringer i jordskifteloven

Endringer i jordskifteloven 2013 (regler om saksbehandling med videre) ble behandlet i Stortinget i dag.

Til toppen