Historisk arkiv

Endringer i Norges diplomatiske nærvær i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Vi ser at maktforholdene i verden stadig endrer seg. En rekke land i sør og øst øker i betydning både i kraft av sin økonomiske styrke og internasjonale ambisjoner. For å ivareta norske interesser på en god måte er det derfor viktig at vi fortsetter å flytte utenrikstjenestens ressurser dit hvor behovene er størst, sier utenriksminister Espen Barth Eide.

- Vi ser at maktforholdene i verden stadig endrer seg. En rekke land i sør og øst øker i betydning både i kraft av sin økonomiske styrke og internasjonale ambisjoner. For å ivareta norske interesser på en god måte er det derfor viktig at vi fortsetter å flytte utenrikstjenestens ressurser dit hvor behovene er størst, sier utenriksminister Espen Barth Eide. 

Utenriksdepartementet har de senere år styrket sitt nærvær i blant annet Brasil, India, Indonesia, Kina og Russland. For å kunne gjøre dette er flere stasjoner blitt avviklet og bemanning er blitt redusert ved andre stasjoner. Totalt åtte utenriksstasjoner ble avviklet i 2011 og 2012. I samme periode ble det opprettet en ny ambassade i Accra (Ghana) og et ambassadekontor i Yangon (Myanmar).

- I tillegg til å sikre at vi har utenriksstasjoner i land hvor vi kan tjene Norges interesser på best mulig måte, er vi opptatt av å organisere driften slik at vi utnytter fordelene informasjonsteknologi gir. Vi kan også effektivisere mye ved  å etableres felles nordiske løsninger. Det nyopprettede ambassadekontoret i Yangon er et godt eksempel på slikt nordisk samarbeid, sier utenriksminister Eide.  

Følgende endringer er planlagt i Norges diplomatiske nærvær i 2013:

Latin-Amerika: På bakgrunn av utviklingen i regionen, både politisk og økonomisk, og sikkerhetssituasjonen i Venezuela er det besluttet å legge ned ambassaden i Caracas (Venezuela) og gjenopprette ambassade i Bogotá (Colombia). Colombia er en økonomi i rask vekst og den colombianske regjeringen fører en aktiv reformpolitikk. Norge har i en årrekke engasjert seg i freds- og forsoningstiltak knyttet til den interne konflikten i Colombia og har også en betydelig humanitær innsats i landet. I tillegg har flere norske organisasjoner omfattende aktivitet i landet. 

Afrika: Som varslet i 2012, gjøres det også endringer i utenrikstjenestens tilstedeværelse i Afrika. Ambassaden i Asmara (Eritrea) vil bli avviklet. Eritrea vil deretter bli sideakkreditert en annen stasjon i regionen. Ambassadene i Abuja (Nigeria) og Nairobi (Kenya) vil tilføres ekstra ressurser for å styrke arbeidet overfor henholdsvis Niger og Somalia. Utover disse endringene vil bemanningen på enkeltstasjoner i Afrika reduseres noe for å frigjøre nødvendige ressurser. 

Det planlegges ytterligere endringer i utenrikstjenesten i 2014. Blant annet vil UD tilpasse Norges nærvær i Afrika.

Til toppen