Endringer i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjort endringer i valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget i forkant av stortingsvalget 2017.

Valgforskriften

Departementet har forskriftsfestet beredskapsprosedyre for kommuner som benytter seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Departementet har også endret fristen for innføring i manntallet for norske statsborgere, slik at den er tilpasset fristen for godkjenning av forhåndsstemmer. I tillegg har departementet endret størrelse og plassering av stempelfeltet på stemmeseddelen.

Forskrift om valg til Sametinget

Departementet har endret fristen for godkjenning av forhåndsstemmer. Det er også gjort en rekke endringer som sikrer bedre harmonisering mellom valgforskriften og forskrift om valg til Sametinget.

 

Til toppen