Endringer i valgloven

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortinget har vedtatt innføring av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen som et frivillig tilbud til alle landets kommuner. Dette er én av flere endringer i valgloven som ble vedtatt i Stortinget 13. juni 2016.

I statsråd 17. juni 2016 ble endringene i valgloven sanksjonert og iverksatt.

Alle kommuner som ønsker det kan nå vedta å benytte seg av elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen fra og med stortingsvalget i 2017. Vedtakene trer i kraft 1. juli 2016.

- Formålet er en mer effektiv valgavvikling både for velgere og valgfunksjonærer. Bruk av elektronisk avkryssing i manntall vil forhåpentligvis også redusere antallet feilavkryssinger i manntallet, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Todagersvalg

Kommunestyret kan selv vedta at det kan holdes valg på søndag før valgdagen i kommunen. Et slikt forslag kan ikke lenger vedtas av et mindretall i kommunestyret. Vedtaket må treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes.

Endret frist for godkjenning av forhåndsstemmer

Fristen for godkjenning av mottatte forhåndsstemmer flyttes fra valgdagen kl. 21 til tirsdag etter valgdagen kl. 17. Fristen for å søke seg inn i manntallet flyttes tilsvarende. 

- Det er svært viktig at alle forhåndsstemmer som blir avlagt innenfor lovens frister blir tatt med i valgoppgjøret. Endringen av fristen sikrer at flest mulig forhåndsstemmer kommer frem i tide, sier Jan Tore Sanner.

Presisering av regler for fritak fra kommunestyre- og fylkestingsvalg

Reglene i valgloven som gjelder retten til å kreve fritak fra å bli ført opp som kandidat på valglister ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er presisert og forenklet.