Klima- og energipolitikken fram mot 2030

Hurtigkonsultasjon i UD fredag 26. september

En sentral sak i EU denne høsten er utvikling av et nytt rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram mot 2030. Norsk næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer er invitert til møte med politisk ledelse for tre departementer fredag 26. september.

En sentral sak i EU denne høsten er utvikling av et nytt rammeverk for EUs klima- og energipolitikk fram mot 2030. Norsk næringsliv, organisasjoner og forskningsmiljøer er invitert til møte med politisk ledelse for tre departementer kommende fredag.  

22 aktører fra næringslivet, fagforeninger, miljøorganisasjoner og forskningsmiljøer er invitert til hurtigkonsultasjon fredag 26. september kl. 12-15 i Utenriksdepartementet. Vertskap er de politiske rådgiverne i UD, Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Energilogo

For perioden fram mot 2020 har EU satt som mål at unionens klimagassutslipp skal reduseres med 20 prosent (sammenlignet med 1990), at 20 prosent av EUs energiforbruk skal komme fra fornybare kilder og at energieffektiviteten skal forbedres med 20 prosent.

Nye overordnede rammer for EUs klima- og energipolitikk for perioden 2020 – 2030 skal vedtas av EUs stats- og regjeringssjefer 23.-24. oktober. Regjeringen har fremmet Norges syn på utformingen av rammeverket i EU gjennom skriftlige innspill, i uformelle EU-rådsmøter og politiske samtaler med EU-ledere. Nå blir den norske posisjonen gjennomgått med sikte på å fremme norske synspunkter fram mot toppmøtet i oktober. I dette arbeidet er norske aktører denne fredagen invitert til å komme med innspill i en «hurtig-konsultasjon» med politisk ledelse fra de tre departementene.

Til toppen