Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enklere å dele helseopplysninger

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår lovendringer som skal gjøre det lettere å samarbeide og lære i helse- og omsorgstjenesten.

-Vi vil gjøre det enklere for helsepersonell å samarbeide og dele helseopplysninger om pasienten. Det er viktig for å øke kvaliteten på helsehjelpen og styrke pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det er viktig for helsepersonell å vite om og når de kan dele pasientopplysninger. Helse- og omsorgsdepartementet foreslår derfor endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven som skal tydeliggjøre dette. Endringene skal bidra til at det blir klarere og mer forståelig for helsepersonell når det er lovlig å dele pasientopplysninger. Det skal legge til rette for bedre samarbeid og læring i helse- og omsorgstjenesten.  

I høringsnotatet foreslås det blant annet:

  • Adgang til å gjøre oppslag i en pasients journal for å yte helsehjelp til en annen pasient i en konkret behandlingssituasjon. Pasienten kan motsette seg at opplysningene deles.
  • Adgang til å utveksle taushetsbelagte opplysninger om en pasient for å støtte helsepersonell i å gi helsehjelp til en annen pasient. Det vil gjøre det enklere å dele opplysninger i helsefaglige arbeidsfellesskap.
  • Adgang til å gjøre oppslag i en pasients journaler for å finne ut om opplysninger om pasienten kan egne seg for undervisning. For å bruke opplysningene i undervisning, må pasienten samtykke til dette, eller det må foreligge et annet unntak fra taushetsplikten.
  • Adgang til å bruke helseopplysninger for å utvikle og ta i bruk beslutningsstøtteverktøy basert på kunstig intelligens i helsetjenesten. Adgangen forutsetter at det gis dispensasjon fra taushetsplikt.
  • Lovhjemmel for å kunne etablere behandlingsrettede helseregistre med tolkede genetiske varianter. Lovhjemmelen åpner ikke for at det kan lagres genomer eller eksomer i et slikt register.

Høringsfrist er 8. desember 2020. Les høringsnotatet