Enorme muligheter, men også utfordringer i Brasil

– I mer enn 170 år har Brasil vært et svært viktig marked for norsk klippfisk, og mulighetene er enorme, sier Sandberg.

Mulighetene er enorme for norsk sjømateksport til landet med over 200 millioner innbyggere. Samtidig sliter vi akkurat nå litt med den norske klippfiskeksporten, sier fiskeriminister Per Sandberg denne uka besøkte Brasil.

I fjor eksporterte Norge sjømat til landet for 928 millioner kroner. Det var en nedgang i eksportverdi fra 2014 på 13 prosent. Så langt i år har den negative trenden for norsk sjømateksport til Brasil fortsatt.

– Sjømatkonsumet blant Brasils innbyggere er økende. Det er også etterspørselen etter klippfiskprodukter. Likevel kan en altså så langt ikke se at norske produkter har vært med på denne veksten. Som i Norge ønsker husholdningene i Brasil gryteklare produkter som er raske å tilberede. Og nettopp her har den norske klippfisken møtt konkurranse fra lavkostnadsland, i tillegg til en generelt krevende periode for den brasilianske økonomien, sier Sandberg..

 – Det må vi gjøre noe med. Godt markedsarbeid er helt avgjørende. At vi har god kunnskap, og følger godt med på hva som rører seg i de markedene vi selger fisken til er svært viktig for videre vekst og utvikling for denne næringen, sier fiskeriministeren.

 – Brasil har også lenge ønsket norsk bidrag til å utvikle sin havbruksnæring. I 2009 undertegnet Norge og Brasil en omfattende avtale om forskningssamarbeid. Etter noen omorganisering i brasiliansk politikk har dette samarbeidet mistet kontinuitet. I møte med det brasilianske Fiskeridepartementet under mitt besøk i landet fikk jeg klart inntrykk at det er ønskelig fra Brasil sin side at vi igjen får opp trykket i dette samarbeidet. Jeg skal i alle fall gjøre mitt. Her ligger store muligheter for norsk leverandørindustri og for eksport av norsk kunnskap, sier Sandberg.

Til toppen