Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Enovas satsing på transportsektoren

Fra 2015 ble Enovas mandat utvidet til også å omfatte transportsektoren. Programmene ble lansert tirsdag 8. september. Olje- og energiminister Lien deltok på lanseringen av de maritime programmene om bord på hurtigruteskipet Midnatsol som lå til kai i Trondheim.

- Enova er et viktig virkemiddel i arbeidet med omstillingen til lavutslippssamfunnet. Transportsektoren er et nytt område for Enova. Vi går nå løs på en av de største kildene til utslipp av klimagasser i Norge. Det gir spennende muligheter for næringslivet og for teknologiutvikling. Reduserte klimagassutslipp i transportsektoren kan styrke konkurransekraften og øke verdiskapingen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

De seks programmene er:

  • Program for ny energi- og klimateknologi i transport
  • Program for energitiltak i skip
  • Program for energitiltak i landtransport
  • Infrastruktur for alternative drivstoff
  • Program for biogass og flytende biobrensler
  • Program for energiledelse i transport, industri og anlegg

Les mer om programmene på Enovas hjemmesider.

Olje- og energiminister Tord Lien på vei ut av MS Midnatsol etter lanseringen. Her sammen med Enova-direktør Nils Kristian Nakstad og Linda C. Hofstad Helleland (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite.

Olje- og energiminister Tord Lien på vei ut av MS Midnatsol etter lanseringen. Her sammen med Enova-direktør Nils Kristian Nakstad og Linda C. Hofstad Helleland (H), leder av Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite (foto HSI/OED).

Senere på dagen deltok olje- og energiminister Lien da statsminister Erna Solberg og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen kunngjorde at regjeringen går inn for å samle Norges Teknisk-naturvitenskaplige Universitet (NTNU) på Gløshaugen i Trondheim.

Statsråd Lien deltok også på næringslivskonferansen Manifestasjon 2015 på ettermiddagen. Under konferansen holdt olje- og energiministeren innlegg under bransjeseminaret om olje og gass og havbruk og fiskeri.

- En langsiktig satsing på kunnskap og kompetanse knyttet til havet og de havbaserte næringene vil gjøre oss i stand til å utnytte ressursene – både over og under havbunnen, sier olje- og energiminister Lien. – Jeg er overbevist om at maritim sektor, havbruksnæringen og petroleumsindustrien fortsatt har mye å lære av hverandre. Norsk handel og økonomi har vært, og vil fortsatt være sterkt knyttet til havet, fortsetter Lien.

Les statsrådens innlegg på Manifestasjon 2015 her.

Olje- og energiminister Tord Lien i panelet under bransjeseminaret om olje og gass og havbruk og fiskeri. Her sammen med (fra venstre) Karl Almås (Sintef),  Erik Haugane (OKEA), Tore O. Sandvik (fylkesordfører Sør-Trøndelag), Gunnar Myrebøe (Ocean Farming), Per Kotte og møteleder Jo Stein Moen (Marintek)

Olje- og energiminister Tord Lien i panelet under bransjeseminaret om olje og gass og havbruk og fiskeri. Her sammen med (fra venstre) Karl Almås (Sintef),  Erik Haugane (OKEA), Tore O. Sandvik (fylkesordfører Sør-Trøndelag), Gunnar Myrebøe (Ocean Farming), Per Kotte og møteleder Jo Stein Moen (Marintek) (Foto HSI/OED).

Til toppen