Plenumsesjon i Strasbourg 9.-12. mars

Flere store saker sto på dagsordenen på den første av to plenumssesjoner for Europaparlamentet i Strasbourg denne måneden. Nedenfor følger nærmere omtale av noen av de viktigste sakene.

 

Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon 9.-12. mars, Strasbourg

Oversikt over samtlige vedtatte tekster fra sesjonen finnes her. 
 
For hver sak er det satt inn lenker til dokumentene som EP har vedtatt.
• Budskapet fra EP til EUs toppmøte 19.-20. mars er at EU må spille en ledende rolle i den internasjonale håndteringen av den økonomiske krisen, Dette kan EU bare klare hvis nasjonale tiltak koordineres og det er solidaritet mellom medlemslandene. Mottiltak mot arbeidsløshet må skje ved investeringer i bærekraftig infrastruktur, innovasjon og ny teknologi og utdanning.
• EP støtter Kommisjonens forslag til oppdatering og forenkling av regler for å begrense industriutslipp.
•  "Erika III" - lovgivning som skal øke sikkerhetskravene for skip og sikkerheten for sjøfolk og passasjerer vedtatt. Seier for EP som har fått gjennomslag for strengere regler tross motstand fra medlemslandene.
• Revisjon av Eurovignett-direktivet. EP slutter opp om et system som innebærer at tungtransporten skal kunne ilegges avgifter for miljøkostnader og sosiale kostnader.
• Tiltredelsesforhandlinger med Kroatia, Tyrkia og FYROM - EP mener at forhandlingene med Kroatia kan ferdigstilles i løpet av 2009, etterlyser raskere reform i Tyrkia, og ønsker å igangsette forhandlinger med FYROM så snart som mulig
• EP ønsker å gi publikum større adgang til EU-institusjonenes dokumenter enn det Kommisjonen foreslår.
• Sri Lanka. Resolusjon vedtatt der EP oppfordrer partene til umiddelbart å inngå en våpenhvile, LTTEs vold fordømmes og begge parter bes om å respektere humanitærretten
• Tibet - resolusjon i forbindelse med at det er 50 år siden opprøret.

Les hele rapporten her.

Flere store saker sto på dagsordenen på den første av to plenumssesjoner for Europaparlamentet i Strasbourg denne måneden. Nedenfor følger nærmere omtale av noen av de viktigste sakene.

 

Rapport fra Europaparlamentets plenumssesjon 9.-12. mars, Strasbourg

Oversikt over samtlige vedtatte tekster fra sesjonen finnes her. 
 
For hver sak er det satt inn lenker til dokumentene som EP har vedtatt.
• Budskapet fra EP til EUs toppmøte 19.-20. mars er at EU må spille en ledende rolle i den internasjonale håndteringen av den økonomiske krisen, Dette kan EU bare klare hvis nasjonale tiltak koordineres og det er solidaritet mellom medlemslandene. Mottiltak mot arbeidsløshet må skje ved investeringer i bærekraftig infrastruktur, innovasjon og ny teknologi og utdanning.
• EP støtter Kommisjonens forslag til oppdatering og forenkling av regler for å begrense industriutslipp.
•  "Erika III" - lovgivning som skal øke sikkerhetskravene for skip og sikkerheten for sjøfolk og passasjerer vedtatt. Seier for EP som har fått gjennomslag for strengere regler tross motstand fra medlemslandene.
• Revisjon av Eurovignett-direktivet. EP slutter opp om et system som innebærer at tungtransporten skal kunne ilegges avgifter for miljøkostnader og sosiale kostnader.
• Tiltredelsesforhandlinger med Kroatia, Tyrkia og FYROM - EP mener at forhandlingene med Kroatia kan ferdigstilles i løpet av 2009, etterlyser raskere reform i Tyrkia, og ønsker å igangsette forhandlinger med FYROM så snart som mulig
• EP ønsker å gi publikum større adgang til EU-institusjonenes dokumenter enn det Kommisjonen foreslår.
• Sri Lanka. Resolusjon vedtatt der EP oppfordrer partene til umiddelbart å inngå en våpenhvile, LTTEs vold fordømmes og begge parter bes om å respektere humanitærretten
• Tibet - resolusjon i forbindelse med at det er 50 år siden opprøret.

Les hele rapporten her.

Til toppen