EP kritisk til matprisene

<p>Europaparlamentet vedtok kritisk uttalelse om prisdannelse i matmarkedene. Kommisjonen får kritikk for å være for passiv, rapporterer landbruksråd Bjørn Eidem. </p>

EP vedtok den 26. mars en svært kritisk uttalelse om konkurranse og prisdannelse i EUs matvaremarkeder. Det er fokus på markedsmakt, og misbruk av markedsmakt, i første rekke fra store dagligvarekjeders side. Kommisjonen blir dessuten kritisert for å være for passiv i forhold til disse utfordringene. Formelt er det Katerina Batzeli, sosialist fra Hellas, som står bak forslaget. Men stemmetallene i EP er overveldende, med 380 stemmer for uttalelsen, 112 mot og 71 avholdende.

Kommentatorer i Brussel fremhever at uttalelsen ser en klar sammenheng mellom misbruk av markedsmakt [“abuse of the dominant position power”] i ulike ledd i verdikjeden og høye forbrukerpriser så vel som økende forskjell mellom produsentpriser og forbrukerpriser på mat.

EP tar i uttalelsen til orde for sterkere dialog mellom forbrukere og produsenter for å motvirke maktmisbruk, videre at det bør opprettes en europeisk database for prisreferanser tilgjengelig for forbrukere. Det tas også til orde for internasjonalt samarbeid, evt. i samarbeid med FAO.

EPs behandling må sees i sammenheng med av Kommisjonens inneholder en oppsummering og presenterer i tillegg et ”veikart for forbedringer i verdikjedens funksjonsevne” (COM (2008) 821 final) som ble behandlet av Rådet i januar, hvor kommisjonen bl.a. forplikter seg til å legge fram mer konkrete forslag i løpet av året [ref rapport herfra 9.2.09].

EPs rapport, som inneholder den nevnte uttalelsen finnes vedlagt. Dokumentet går over 18 sider og inneholder en lang rekke konkrete elementer, med argumentasjon som i de fleste tilfeller er like relevant for Norge som for EUs medlemsland.

Til toppen