Presseinformasjon

Eriksen Søreide til Aseans utenriksministermøte i Singapore

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide deltar på Aseans (Association of South East Asian Nations) utenriksministermøte i Singapore 1.-2. august.

- Aseans utenriksministermøte er en viktig arena for dialog mellom Asean-landene selv og med land de samarbeider mye med. Møtene vil gi anledning til å diskutere aktuelle økonomisk-, politiske og regionale sikkerhetspolitiske spørsmål. Jeg ser derfor frem til å ha møter i Singapore med både kolleger fra Aseans medlemsland og partnerland, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge inngikk et formelt partnerskap med Asean i 2015. I kraft av partnerskapet vil utenriksministeren ha et eget møte med Aseans generalsekretær og det singaporske formannskapet, representert ved Singapores utenriksminister.

- Partnerskapet med Asean er viktig for Norge og gir en ramme for samarbeid om regional stabilitet, fredelig og bærekraftig utvikling, økonomisk integrasjon og gode, forutsigbare rammevilkår for norsk næringsliv. Besøket vil også gi anledning til å diskutere styrking av det multilaterale internasjonale systemet hvor mange av landene i Asean har sammenfallende syn med Norge, sier Eriksen Søreide.

-  I møtet med Aseans generalsekretær og Singapores formannskap vil jeg både drøfte aktuelle internasjonale spørsmål og diskutere hvordan vi kan styrke samarbeidet vårt om blant annet handel, bekjempelse av marin forsøpling, FNs bærekraftsmål og fred og forsoning.

Asean-landene sett under ett er Norges femte største varehandelspartner og tredje viktigste handelspartneren for tjenester. Omtrent 260 norske bedrifter er representert i regionen.

Pressevakt: 23 95 00 02 (ikke sms)

Til toppen