EU-høring: Midtveisgjennomgang av Hvitboken for transport - Norges høringssvar

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Samferdselsdepartementet

Det norske høringssvaret er nå klart.

Norges høringssvar (pdf) (PDF)

Mer om høringen her