EU vil endre miljøreglene for lastebiler

Av Magnus Utseth Christoffersen, EU-delegasjonen

Ved å kreve at lastebiler utformes mer aerodynamisk, ønsker Europakommisjonen å bedre veisikkerheten og redusere utslipp av klimagasser.

Tiltakene som Europakommisjonen foreslo 15. april vil kunne redusere utslippene av drivhusgasser med 7 til 8 tonn årlig. Foto: European Union 2013.

Europakommisjonen la 15. april frem forslag til nye regler som tillater mer aerodynamisk utforming av lastebiler. Forslaget åpner blant annet opp for runde førerhytter og aerodynamiske klaffer bak bilen, som kan redusere utslipp av drivhusgasser med syv til ti prosent.

– Det er anslått at for lastebiler som kjører 100.000 kilometer i året, vil disse tiltakene redusere kostnadene med omtrent 5000 euro i året. Dette vil bidra til å styrke næringens økonomi, samtidig som det gir positive gevinster for miljøet, sier samferdselsråd Olav Grimsbo ved EU-delegasjonen.

Det er beregnet at tiltakene vil redusere utslipp av drivhusgasser med 7 til 8 tonn for lastebiler som kjører 100.000 kilometer årlig.

Øker veisikkerheten
I tillegg vil forslagene kunne bidra til å forbedre sikkerheten på veiene. Slik situasjonen er nå, gir «mursteinformen» på lastebilen en økt fare for alvorlig skade ved kollisjon, og den reduserer sidesynet til føreren, heter det i Kommisjonens forslag. En rundere form på lastebilens front øker utsynet til føreren og minsker faren for alvorlig skade ved kollisjon med «myke» trafikanter. Ifølge Europakommisjonens beregninger vil tiltaket redusere antall døde med 300 til 500 i året.

Tiltak med å produsere aerodynamiske kabiner for lastebiler kan også bidra til vekst og jobbskaping i Europa.

EØS-relevant forslag
Norge er gjennom EØS-avtalen en del av EUs indre transportmarked for alle transportsektorer. Det meste av EUs transportlovgivning er EØS-relevant og tas dermed inn i norsk rett.

Forslaget om aerodynamiske lastebiler må bli vedtatt i Europaparlamentet og av EU-landenes transportministere i Rådet før den blir bindende. Man kan forvente å se de nye lastebilene på veiene innen 2018 til 2020.

Modulvogntog
I forslaget til direktiv er det også innarbeidet retningslinjer for bruk av såkalte modulvogntog som EU-landene selv kan velge om de vil tillate. Disse kjøretøykombinasjonene har større kapasitet enn tradisjonelle vogntog og kan være på inntil 25,25 meter og veie 60 tonn. Innføring av disse lastebilene medfører betydelige økonomiske innsparinger for transportselskaper.

Europakommisjonen presiserer at modulvogntog også kan brukes i nabolandstrafikk, så lenge det begrenses til å omfatte bilateral transport mellom naboland som allerede tillater bruk av modulvogntog, samt hvis slik trafikk ikke påvirker konkurransen i vesentlig grad. Forslaget fra Europakommisjonen har skapt strid i EU.

– De som er mot mener at modulvogntogene går på bekostning av jernbanens konkurranseevne, mens de som er for peker på økonomisk effektivisering og miljømessige gevinster. På grunn av denne uenigheten er utfallet av behandlingen usikkert, sier Grimsbo.

Norge har en prøveordning som varer fram til 2017, mens Danmark nylig har åpnet opp for denne type trafikk. Sverige og Finland har hatt modulvogntog i mange år. Ordningene gjelder for innenlands transport.

Til toppen