Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Europakommisjonen la frem arbeidsprogram for 2014

Av Kjersti Varpe Nørgaard og Olav Sem Berg, EU-delegasjonen

Europakommisjonen har lagt frem sitt arbeidsprogram for 2014. Programmet fokuserer i stor grad på det overordnede målet om smart, bærekraftig og inklusiv vekst, i tillegg settes det mål om implementering av bankunionen, forenkling av regelverk for bedrifter, og økt tempo i klima- og handelsforhandlinger.

Europakommisjonen la 22. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2014, som inkluderer blant annet Det europeiske semester. Foto: European Union

Europakommisjonen har lagt frem sitt arbeidsprogram for 2014. Programmet fokuserer i stor grad på det overordnede målet om smart, bærekraftig og inklusiv vekst, i tillegg settes det mål om implementering av bankunionen, forenkling av regelverk for bedrifter, og økt tempo i klima- og handelsforhandlinger.

Europakommisjonen la tirsdag 22. oktober frem sitt arbeidsprogram for 2014. Innledningsvis omtales tegn til bedring i den økonomiske situasjonen, men situasjonen beskrives også som sårbar, spesielt for unge arbeidsledige. Europakommisjonen omtaler 2014 som et år for «levering og implementering» av tiltak som kan fremme økonomisk vekst i Europa.

Smart, bærekraftig og inkluderende vekst er overordnet mål for en rekke tiltak på det økonomisk-politiske området. Dette inkluderer blant annet økt investering i innovasjon og forskning, ferdigstilling av de indre marked for tjenester og energi og finansiering av små og mellomstore bedrifter. I tillegg prioriteres makroøkonomiske reformer i enkeltland gjennom rammeverket for Det europeiske semester, og fortsatt arbeid med og implementering av bankunionen.

Utenriks- og handelspolitisk prioriteres fortsatt engasjement overfor EUs naboland i Middelhavsregionen, Øst-Europa, Vest-Balkan og Tyrkia, samt forhandlinger av det omfattende «Transatlantic Trade and Investment Partnership» (TTIP) med USA. Opprettholdelse av tempoet i klimaforhandlingene er videre en prioritet.

Les fullstendig rapport om Europakommisjonens arbeidsprogram for 2014 her.

Til toppen