Europaparlamentet: Rapportør vil forby flere farlige stoffer

Forbudet gjelder elektroniske og elektriske produkter. Rapportøren foreslår blant annet å forby alle bromerte og klorerte flammehemmere og PVC. Miljøråd Henrik H. Eriksen rapporterer.

Rapportør Jill Evans (De Grønne) har lagt frem sin rapport på revisjon av regelverket for farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter (RoHS). Her foreslår hun at EU forbyr syv nye stoffer og stoffgrupper; alle bromerte og klorerte flammehemmere, PVC, klorerte mykgjørere og ftalatene DEHP, BBP og DBP.

Forbudene foreslås å gjelde tre og halvt år etter at det reviderte direktivet trer i kraft, og er første steg i Europaparlamentets behandling av en revisjon av RoHS-direktivet. Klikk her for å lese rapporten.

Grønne elektronikkprodukter
For å vise alternativer til bromerte og klorerte flammehemmere arrangerte ChemSec et seminar om grønnere elektronikkprodukter den 18.11 i Parlamentet, der blant annet Apple, Sony Ericsson og plastfabrikant DSM la frem sin politikk om helt å unngå bromerte og klorerte flammehemmere, i stor grad også PVC. En del av dette er presentert som case studies i publikasjonen "Greening Consumer Electronics - moving away from bromine and chlorine".
 
Apple og Sony Ericsson vektla blant annet at de anså en tilnærming der man faset ut stoffene helt som enklere og billigere enn å fase ut enkelte forbindelser av de samme stoffene - dette fordi det var enklere og rimeligere å teste for forekomst av stoff på elementnivå og derfor enklere å gjennomføre overfor et stort antall leverandører.

- Godt vitenskapelig fundert
Jill Evans ledet møtet og understreket i sin innledning at hun så forbudene som godt vitenskaplig fundert i lys av anbefalinger fra Ökoinstitut. Gitt at mer miljøvennlige alternativer eksisterer så ser hun på strengere forbud som "det neste rimelige steg" for RoHS-direktivet.

Det er verd å merke seg at Statens forurensningstilsyns rapport om nye bromerte flammehemmere ble referert til i diskusjonen.

Kommentar
Det synes som om Evans har rimelig god støtte for forslaget sitt blant de andre gruppene i Europaparlamentet, men det er likevel svært usikkert om det endelige utfallet av første lesning i Parlamentet blir like ambisiøst. Holdningen i Parlamentet er svært langt fra diskusjonen i Rådet der stoffforbud bare har vært fremmet av Danmark.

Det er likevel trolig at Parlamentets rapport vil stimulere til en ny debatt om dette i Rådet, noe Sverige gjerne ser. Norge har også tatt til orde for nye stofforbud, men mindre vidtrekkende enn forslaget fra Parlamentets rapportør.

 

riksen_134pxl.jpg" width="134" style="float:right;" alt="" />

- Godt vitenskapelig fundert
Jill Evans ledet møtet og understreket i sin innledning at hun så forbudene som godt vitenskaplig fundert i lys av anbefalinger fra Ökoinstitut. Gitt at mer miljøvennlige alternativer eksisterer så ser hun på strengere forbud som "det neste rimelige steg" for RoHS-direktivet.

Det er verd å merke seg at Statens forurensningstilsyns rapport om nye bromerte flammehemmere ble referert til i diskusjonen.

Kommentar
Det synes som om Evans har rimelig god støtte for forslaget sitt blant de andre gruppene i Europaparlamentet, men det er likevel svært usikkert om det endelige utfallet av første lesning i Parlamentet blir like ambisiøst. Holdningen i Parlamentet er svært langt fra diskusjonen i Rådet der stoffforbud bare har vært fremmet av Danmark.

Det er likevel trolig at Parlamentets rapport vil stimulere til en ny debatt om dette i Rådet, noe Sverige gjerne ser. Norge har også tatt til orde for nye stofforbud, men mindre vidtrekkende enn forslaget fra Parlamentets rapportør.

 

Til toppen