Evaluering av Norges geologiske undersøkelse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nærings-og fiskeridepartementet har mottatt sluttrapporten etter evalueringen av Norges geologiske undersøkelse (NGU).

– Evalueringen vil gi et godt grunnlag for å videreutvikle NGU i tråd med samfunnets behov for geologisk kartlegging og kunnskap, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Hovedkonklusjonen i evalueringen er at NGU må videreføre sin faglighet, kvalitet og relevans som leverandør av geologiske data, og i større grad konsentrere virksomheten om kjerneoppgavene slik at de kan levere på sitt samfunnsoppdrag.

Oxford Research har høsten 2018 gjennomført en evaluering av den driftsmessige og organisatoriske effektiviteten til NGU. NGU er en organisasjon med stor faglig tyngde som leverer produkter og tjenester som er nyttige for en rekke ulike brukere.