Finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Finansministeren holder innlegg på Styringskonferansen 2022

Sted: Digitalt

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum holder innlegg på Styringskonferansen 2022 arrangert av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).