Finansministeren møter Gratanglaks m.fl. om neste generasjons havbrukere

Sted: Finansdepartementet

Finansministeren møter fem ungdommer skal overta driften av lokalt eide
havbruksselskap.