Fiskeriministeren omgjør grønne avvisninger

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag omgjort nye 25 vedtak om avvisning av søknader om grønne laksekonsesjoner. Departementet har dermed opphevet alle 53 avvisningsvedtak som er behandlet til nå.

 

Nærings- og fiskeridepartementet har i dag omgjort nye 25 vedtak om avvisning av søknader om grønne laksekonsesjoner. Departementet har dermed opphevet alle 53 avvisningsvedtak som er behandlet til nå.

– Vi har vurdert sakene litt annerledes enn Faggruppen, som har ansvar for å vurdere søknadene i første instans, og kommet til at det ikke er grunnlag for å avvise disse søknadene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Søknadene departementet nå har behandlet ble avvist på grunn av utilstrekkelig dokumentasjon av innbetaling av søknadsgebyr og betalingsevne.

Fiskeridirektoratet lyste i juni i år ut 45 nye laksekonsesjoner. Faggruppen avviste 118 av 255 søknader på grunn av formelle feil. Departementet har opphevet alle avvisningsvedtakene som er behandlet til nå, og sender søknadene tilbake til Faggruppen for videre saksbehandling.

– Vi har mottatt også resten av klagene, og vi vil gå gjennom disse med sikte på en avgjørelse i løpet av januar, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Til toppen