Fiskeriministeren til Næringsmiddeldagane 2018

Fiskeriminister Per Sandberg deltek og innleier på Næringsmiddeldagane 2018 i Trondheim.

Næringsmiddeldagane 2018 blir arrangert av Teknologisk Matforum, og i år er tema handlingsplanen for betre kosthald.

Tid: 25. januar kl. 0900 - 1200
Stad: Scandic Nidelven Hotel,Trondheim

Sjå program på www.teknologiskmatforum.no


Pressekontakt: Kommunikasjonsrådgivar Halvard Wensel
E-post: halvard.wensel@nfd.dep.no
Mobil: 971 80 784

Til toppen