Flere fyrer med ved

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Vedforbruket i husholdningene var 10 prosent høyere i 2012 enn året før. Det ble brent i underkant av 1,5 millioner tonn ved i norske boliger i 2012. I tillegg ble det brent 150 000 tonn ved i fritidsboliger.

Vedforbruket i husholdningene var 10 prosent høyere i 2012 enn året før. Det ble brent i underkant av 1,5 millioner tonn ved i norske boliger i 2012. I tillegg ble det brent 150 000 tonn ved i fritidsboliger.

Over halvparten av all veden som ble brent i husholdningene i 2012, ble brent i lukkede ovner med ny teknologi (ovner produsert etter 1998). Ovner med ny teknologi er mer energieffektive enn ovner med tilsvarende gammel teknologi, og de slipper ut mindre svevestøv. 44 prosent av veden ble brent i lukket ovn med gammel teknologi, mens 4 prosent av veden ble brent i peis.

For Norge totalt sett gikk likevel bruk av bioenergi (ved, pellets, bark, flis, treavfall og avlut) i 2012 ned med knapt 8 prosent sammenlignet med året før, noe som skyldes utviklingen i industrien. Produsentene innen treforedling er de største forbrukerne av bioenergi i industrien. Nedleggelsene og produksjonsstans i treforedling bidro til at bruk av bioenergi i industrien gikk ned med hele 25 prosent fra året før.

Stabler med ved pakket i sekker for salg
Stabler med ved pakket i sekker for salg. (Foto: © Espen Bratlie/Samfoto)