NATO styrker arbeidet med å beskytte kritisk infrastruktur

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Ukraina-situasjonen og gasslekkasjen i Østersjøen var blant temaene som ble diskutert da forsvarsministerne i NATO var samlet i Brussel 12. - 13. oktober.

- Den russiske invasjonen av Ukraina har endret rammene for norsk, nordisk og europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Krigføringen har et omfang vi ikke har sett i Europa siden andre verdenskrig. Det er en sterk vilje blant allierte til å stå sammen i vår støtte til Ukraina slik at de kan fortsette sin kamp for frihet og selvstendighet, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Gram hilser på Wallace i NATO HQ
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) møter den britiske forsvarsministeren Ben Wallace i NATO-hovedkvarteret. Foto: FD

Det er enighet i NATO om økt overvåkning i Nordsjøen og Østersjøen, og styrking av arbeidet med å beskytte kritisk infrastruktur, inkludert olje- og gassrørledninger.

- NATO har jobbet med disse spørsmålene i mange år, og vil nå intensivere dette arbeidet. Å styrke beskyttelse av kritisk infrastruktur er spesielt viktig i den spente situasjonen vi nå er i.

Allierte øker sikkerheten rundt kritisk infrastruktur innenfor flere domener, og forsterker delingen av informasjon og etterretning.

- Fra norsk side har vi siden krigen brøt ut i Ukraina, og i lys av gasseksplosjonen, økt Forsvarets synlighet og tilstedeværelse gjennom flere ulike beredskapstiltak. Forsvaret samarbeider tett med sivile myndigheter og private operatører på sokkelen for å ivareta sikkerheten. Norske og allierte maritime styrker opererer nå i Nordsjøen, og det er tett samarbeid mellom Forsvarets operative hovedkvarter og NATOs maritime hovedkvarter, avslutter forsvarsministeren.

Bjørn Arild Gram møtte også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram møtte også NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Foto: FD