Norge bidrar til kjøp av artilleriammunisjon til Ukraina

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge vil bruke opptil 210 millioner kroner av sitt innskudd i det britisk-ledede «International Fund for Ukraine» til kjøp av artilleriammunisjon til Ukraina. – Behovet for militær støtte til Ukraina er omfattende og tidskritisk. Effektivt artilleri, inkludert tilstrekkelige mengder ammunisjon, har vist seg å være svært viktig i Ukrainas forsvar mot den russiske invasjonen, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram
Forsvarsminister Bjørn Arild Gram Foto: Marie Lamo, FD

– Beløpet gir oss mulighet til å kjøpe ammunisjon til det artilleriet Ukraina allerede har og skal dekke innkjøp av om lag 17 000 granater i 122mm og 152mm kaliber, sier han.

Forsvarsministeren deltok 12. oktober i et møte med vestlige allierte i Ukraine Defence Contact Group, hvor han kunngjorde donasjonen. Allierte donasjoner og annen støtte til Ukraina ble diskutert under møtet.

Ukraine Defence Contact Group er et amerikanskledet initiativ som samler om lag 40 nasjoner. Formålet med møtet er å koordinere den videre militære støtten til Ukraina.

Forsvarsministeren mener det er viktig at vi står sammen om å støtte Ukraina i deres kamp mot invasjonsstyrkene fra Russland.

– Donasjoner legger til rette for at landet kan forsvare seg mot Russlands folkerettsstridige militære angrep. Det er mange land som bidrar og vil fortsette å bidra. Det er derfor sentralt at vi har tett dialog med ukrainske myndigheter og at vi koordinerer vestlige donasjoner, sier Bjørn Arild Gram.

Norge har tidligere donert blant annet luftvern og panservernraketter til Ukraina. I tillegg har Norge gitt 400 millioner kroner til det britiske fondet som koordinerer innkjøp av materiell til Ukraina. Det er en del av disse midlene som nå brukes til kjøp av ammunisjon.

– Regjeringen har foreslått å gi ytterligere 3 milliarder kroner i militær støtte til Ukraina i 2022. Mesteparten av midlene går til fond for militær støtte til Ukraina. Vi har også foreslått å anskaffe vinterbekledning og utrustning til de ukrainske styrkene for inntil 250 millioner kroner. Vi vil fortsette vår støtte til Ukraina og bidra til å styrke landets forsvarsevne, avslutter forsvarsministeren.