Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

FNs internasjonale urfolksdag

– I dag markerer vi FNs internasjonale urfolksdag, og jeg vil gratulere Norges urfolk, samene, og alle andre urfolk med dagen, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Verdens urfolksdag ble erklært av FNs generalforsamling i 1994, og markerer det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk tilbake i 1982.

Årets tema: Urfolksspråk

Det store flertallet av språkene som står i fare for å dø ut, snakkes av urfolk. For å rette oppmerksomhet mot utrydningstruede språk, har FN lansert Det internasjonale året for urfolksspråk – som feires i hele 2019.

Målet er å få flere i verden til å bevare og utvikle sine urfolksspråk. Regjeringen har bidratt til markeringen av språkåret ved å være partner. Det har også blitt bevilget 1,1 millioner kroner til Sametinget for å synliggjøre urfolksspråkåret.

– Jeg er glad for at FN har vedtatt et eget år for urfolksspråk for å synliggjøre det språklige mangfoldet i verden, og den kulturarven som hvert språk representerer, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Samiske språk skal være levende språk

Nasjonalt er det fortsatt store utfordringer med å bevare og utvikle de samiske språkene.

– Jeg er glad for at stadig flere ønsker å ta vare på sitt språk og sin identitet, men det er fortsatt behov for å få flere til å bruke de samiske språkene. Regjeringens ambisjon er at samiske språk skal være levende språk – også i fremtiden, sier Mæland.

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00

 

Til toppen