Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Følger klimaforhandlingene frem mot Paris

Av praktikant Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Kristine Aaland følger de internasjonale klimaforhandlingene frem mot klimatoppmøtet i Paris. Det gjør hun som nasjonal ekspert i EUs generaldirektorat for klima, utsendt fra Klima- og miljødepartementet.

Kristine Aaland jobber som nasjonal ekspert i generaldirektoratet for klima Foto: Julie Johnsen, EU-delegasjonen

Kristine Aaland jobber som nasjonal ekspert i EUs generaldirektorat for klima (Directorate General For Climate, DG CLIMA). Hun er utsendt fra Klima- og miljødepartementet hvor hun vanligvis jobber i Klima- og markedsseksjonen. I Brussel følger Aaland de internasjonale klimaforhandlingene frem mot klimatoppmøtet i Paris i desember 2015.

Følger klimaforhandlingene

- Generaldirektoratet for klima har i oppgave å ivareta klimahensynet på tvers av EUs sektorer. På denne måten opererer DG CLIMA ganske likt som Klima- og miljødepartementet i Norge, forteller Aaland.

Under forhandlingsprosessene frem mot møtet i Paris bistår Aaland blant annet i arbeidet med å vurdere hva andre land legger på bordet og hva slags bidrag de ser for seg i den nye klimaavtalen, som vil gjelde fra 2020. Det er en prosess som er både utfordrende og lærerik, forteller Aaland. 

- Klimamøtet i Paris er høyt på DG CLIMAs agenda og man jobber hardt for å bygge et momentum frem mot møtet. Det er for tiden tettpakket med politiske møter og man håper at man klarer å lande en robust klimaavtale i Paris.  

I tillegg til klimatoppmøtet som er på alles lepper, viser Aaland til at det også jobbes bredt for å styrke det internasjonale samarbeidet på klimaområdet.

- I klimaforhandlingene deltar jeg for eksempel også i arbeidet for økte utslippskutt før 2020, altså før den nye avtalen vil gjelde. Som del av dette arbeidet samles blant annet representanter fra land med ikke-statlige aktører som internasjonale organisasjoner og bedrifter for å dele erfaringer og skape nye samarbeidsflater der potensialet for utslippskutt er stort.

Aaland jobber med det samme fagfeltet som hun gjorde i Klima- og miljødepartementet, men mye er annerledes når man går fra det nasjonale og det regionale.

- Når man jobber med klimapolitikk på europeisk nivå er det naturligvis flere aktører med i prosessesene, som man må forholde seg til når man lager posisjonsavklaringer. Forberedelsene til klimatoppmøtet blir derfor mer omfattende fordi det er 28 land som skal koordineres seg imellom, i motsetning til at ett land skal avklare sin posisjon.

En mulighet for kompetansebygging

Da Aaland fikk muligheten til å søke jobb som nasjonal ekspert i EU-systemet, var hun ikke i tvil om at dette vare noe hun ville.

- Da muligheten for en jobb i EU meldte seg, så jeg umiddelbart på dette som en unik anledning til å bli bedre kjent med EU; hvordan EU jobber internt og hvordan EUs institusjoner jobber sammen. Som nasjonal ekspert i DG CLIMA lærer man naturligvis også mye om EUs klimapolitikk og hvordan EU jobber internasjonalt.  

Aaland har vært i Brussel siden oktober 2014 og skal etter planen bli i to år. Hun forteller at hun trives svært godt i Brussel, det er et lærerikt arbeidsmiljø, men også noen nye utfordringer.

- Det er en del praktiske ting man skal forholde seg til i starten, som ikke har så mye å gjøre med ens nasjonale ekspertise, sånn som å finne leilighet. Men jeg trives veldig godt, det er en bratt læringskurve og man blir introdusert for nye problemstillinger og nye arbeidsområder. Man forholder seg også til mer omfattende arbeidsprosesser og blir kjent med EU fra innsiden. Når man drar tilbake til Norge vil slik erfaring bidra til å øke den nasjonale EU kunnskapen.

 

Til toppen