Folkehelseløftet – møteplass for folkehelse 2015

Helse- og omsorgsdepartementet, KS og Frivillighet Norge ønsker deg velkommen til årets folkehelseløft – et løfte om å løfte!

Folkehelseloven sier at kommunen plikter å samarbeide med frivilligheten. Mange kommuner og frivillige organisasjoner vil samarbeide – men bare om lag 30 prosent av kommunene har en frivillighetspolitikk. Årets folkehelseløft byr på svar, skråblikk, forskning og konkrete eksempler.

Tid: 1. juni kl 10:00 – 12:30

Sted: Ingeniørenes hus, Kronprinsens gate 17 i Oslo

Målgruppe: Ordførere, rådmenn, ledere i kommunen, folkehelsekoordinatorer og ledere i frivillige organisasjoner  

Ta med deg en ansatt i hjemkommunen din eller en lokal frivillig organisasjon – og start samarbeidet nå!

Program og påmelding – Frivillighet Norge

Til toppen