Forhandler om fiskemilliarder med Russland

- Jeg tror få er klar over hvor stor fiskerinasjon dagens Norge er og hvor store verdier vi forhandler om med russerne, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Norge har fiskeriavtaler med flere land, men forhandlingene med Russland kommende uken den aller viktigste. Her skal det forhandles om den verdifulle torsken i Barentshavet, som er avgjørende for både skreisesongen og tørrfiskeksporten.

 - Vi forhandler om selve livsgrunnlaget for alle som lever av fiske, så klart at dette er viktig for veldig mange samfunn langs kysten. Men også for nasjonen. Sjømateksporten gir betydelige eksportinntekter til landet, og har de siste årene satt stadig nye rekorder, sier Sandberg.

Forhandlingene fastsetter hvor store kvoter som skal fiskes, og Norges andel av disse. Det skal forhandles om kvoter for torsk, hyse, lodde, uer og blåkveite. Alt i alt vil det handle om langt over 1 million tonn fisk.

Når russerne inntar Moss mandag morgen er det også et aldri så lite jubileum. I år er det nemlig 40 år siden daværende fiskeriministere Eivind Bolle og Alesandr Isjkov undertegnet den aller første fiskeriavtalen mellom Norge og Russland.

- Fiskerisamarbeidet mellom Norge og Russland er sterkt og godt. Det har overlevd både kald krig og Sovjetunionens fall og vi høster stor anerkjennelse i resten av verden for hvordan vi klarer å samarbeide om en felles ressurs, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Går forhandlingene som planlagt, vil neste års avtale undertegnes på torsdag.

 

 

 

Til toppen