Forhandlinger om Venezuela

Regjeringen og opposisjonen (Enhetsplattformen) i Venezuela har besluttet å innlede forhandlinger om en avtale som kan sikre en helhetlig løsning på krisen i landet.

Partene har det siste halvåret utarbeidet et rammeverk for en politisk forhandlingsprosess, tilrettelagt av Norge.

– Det er positivt at partene søker å finne en politisk og fremforhandlet løsning på krisen i landet. De tar et viktig skritt til befolkningens beste. Jeg håper forhandlingene vil resultere i gode og inkluderende løsninger for alle venezuelanere. Jeg ønsker også å takke den meksikanske regjeringen for deres gjestfrihet og samarbeid, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

De politiske forhandlingene startet opp i dag i Mexico by. Prosessen vil tilrettelegges av Norge.

Partene er innstilt på å forhandle effektivt for å oppnå resultater til det beste for det venezuelanske folk. De vil gjennomføre konsultasjoner med politiske og sivile aktører underveis i prosessen. Samtidig er det enighet om å respektere forhandlingenes sensitive karakter slik at partene får ro til å oppnå rask fremgang.

– Det er krevende for begge parter å gå i gang med forhandlinger, og som tilrettelegger er vi forberedt på det. Å få på plass en langsiktig løsning vil være viktig for Venezuela og landets befolkning, men også positivt for hele regionen, sier Eriksen Søreide.

Den undertegnede intensjonsavtalen kan leses her (på spansk).

Versión en español se puede leer aquí.