Forskning for å utvikle bioøkonomien og redusere klimautslipp fra landbruket

Det er bevilget midler til flere store forskningsprosjekter som skal bidra til å utvikle bioøkonomien, og redusere klimautslippene fra landbruket.

Blant temaene det skal forskes på er presisjonsskogbruk for bedre utnyttelse av skogressursene, og utvikling av e-verktøy for bærekraftig og konkurransedyktig norsk næringsmiddelindustri, biokull som gjødsel og utvikling av solenergi på gardsbruk. Det er Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og matforskningsinstituttet Nofima som skal lede prosjektene.

Til toppen