20 millioner til ny forskning og innovasjon i nordområdene

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Regjeringen setter av 20 millioner kroner til to nye utlysninger under forskningsprogrammet Norruss. 10 millioner skal gå til forskning for innovasjon og konkurransekraft i nordområdene og 10 millioner skal gå til forskning om russisk politikk i de arktiske områdene, sier utenriksminister Børge Brende.

Utlysningen for innovasjon og kunnskapskraft i nord skal gå over fire år (2015-2018). De aktuelle sektorene er maritim sektor, industriproduksjon, arktisk teknologi, enøk og fornybar energi, reiseliv, mineraler og infrastruktur og transport. Prosjektaktivitene må være lokalisert i nordområdene og inkludere samarbeid med bedrifter, klynger eller organisasjoner i Finland, Sverige eller Russland.

- Målet med vår nordområdepolitikk er å utvikle Nord-Norge til en av Norges mest skapende og bærekraftige regioner. For å lykkes med dette trenger vi forskning og ny kunnskap, sier utenriksminister Børge Brende.

Utlysningen om russisk politikk for de arktiske områdene løper også fra 2015-2018. Programmet åpner for forskning som skal se nærmere på russisk sikkerhetspolitikk i Arktis og Russlands økonomiske planer og aktivitet i Arktis.

- Regjeringen ønsker at norske forskningsmiljøer fortsatt skal være ledende på kunnskap om nordområdene. God kunnskap om Russland som arktisk aktør, ikke minst i det nye sikkerhetspolitiske bildet i Europa, er et viktig bidrag til dette, sier utenriksminister Børge Brende.

Begge tiltakene utlyses under forskningspogrammet Norruss i regi av Norges Forskningsråd.

Norruss er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om Russland og nordområdene/Arktis der et overordnet mål er å frembringe ny kunnskap på feltet. Norruss-programmet har som mål å utvide, styrke og fornye den omfattende forskningen som utføres i Norge på en lang rekke områder knyttet til Russland og nordområdene – i en tid da oppmerksomheten til forskningsmiljøer og myndigheter i stadig flere land rettes mot Arktis.

Forskningsrådet planlegger å arrangere en workshop om Norruss-programmet i Tromsø medio september i samarbeid med Universitetet i Tromsø. Informasjon om denne vil følge på nettsiden til Norruss-programmet.

Støtten gis over UDs tilskuddsordning for nordområdene – Arktis 2030.